CAS OpenIR
Gas separation by ionic liquids: A theoretical study
Zhao, YS; Pan, MG; Kang, XJ; Tu, WH; Gao, HS; Zhang, XP; Zhao, Yongsheng; Pan, Mingguang; Kang, Xuejing; Tu, Wenhui; Gao, Hongshuai; Zhang, Xiangping