CAS OpenIR
Solubility determination and correlation of cyromazine in sixteen pure solvents and mixing properties of solutions
Zhang, PS; Zhao, R; Zhang, C; Li, T; Ren, BZ; Zhang, Pengshuai; Zhao, Rui; Zhang, Chi; Li, Tao; Ren, Baozeng