CAS OpenIR
Ultrafast Homogeneous Glycolysis of Waste Polyethylene Terephthalate via a Dissolution-Degradation Strategy
Liu, B; Lu, XM; Ju, ZY; Sun, P; Xin, JY; Yao, XQ; Zhou, Q; Zhang, SJ; Liu, Bo; Lu, Xingmei; Ju, Zhaoyang; Sun, Peng; Xin, Jiayu; Yao, Xiaoqian; Zhou, Qing; Zhang, Suojiang