CAS OpenIR
Particle Scattering Photography Approach for Poorly Illuminated Multiphase Reactors. I: Theoretical Model and Simulation
Xiao, YT; Li, XY; Yang, C; Shen, JQ; Xiao, Yiting; Li, Xiangyang; Yang, Chao; Shen, Jianqi