CAS OpenIR
Overexpression and biochemical characterization of a recombinant psychrophilic endocellulase from Pseudoalteromonas sp DY3
Yuan, XH; Zhang, PF; Jiao, SM; Du, YG; Li, JJ; Yuan, Xianghua; Zhang, Pengfei; Jiao, Siming; Du, Yuguang; Li, Jian-Jun