CAS OpenIR
Mechanism of vacuum-annealing defects and its effect on release behavior of hydrogen isotopes in Li2TiO3
Qi, Q; Wang, J; Xiang, MQ; Zhang, YC; Gu, SX; Luo, GN; Qi, Qiang; Wang, Jing; Xiang, Maoqiao; Zhang, Yingchun; Gu, Shouxi; Luo, Guang-Nan