CAS OpenIR
Preparation and electrochemical properties of a new Fe0.5Co0.5S2 cathode material for thermal batteries
Hu, J; Zhao, LL; Chu, Y; Tian, QQ; Wang, JY; Li, YW; Wu, QB; Zhu, YP; Hu, Jing; Zhao, Lili; Chu, Ying; Tian, Qianqiu; Wang, Jianyong; Li, Yunwei; Wu, Qibing; Zhu, Yongping