CAS OpenIR
Synthesis of carbon aerogels based on resorcinol-formaldehyde/hydroxyethyl cellulose/carbon fiber and its electrochemical properties
Xu, YL; Wang, SS; Yan, MF; Zhang, LH; Zhai, ZZ; Liu, ZF; Xu, Yuelong; Wang, Shasha; Yan, Meifang; Zhang, Lihui; Zhai, Zuozhao; Liu, Zhenfa