CAS OpenIR
F-POSS based Omniphobic Membrane for Robust Membrane Distillation
Lu, C; Su, CL; Cao, HB; Ma, XF; Duan, F; Chang, JJ; Li, YP; Lu, Chun; Su, Chunlei; Cao, Hongbin; Ma, Xiaofeng; Duan, Feng; Chang, Junjun; Li, Yuping