CAS OpenIR
Identification of Ophiocordyceps sinensis and Its Artificially Cultured Ophiocordyceps Mycelia by Ultra-Performance Liquid Chromatography/Orbitrap Fusion Mass Spectrometry and Chemometrics
Zhang, P; Li, SN; Li, J; Wei, F; Cheng, XL; Zhang, GF; Ma, SC; Liu, B; Zhang, Ping; Li, Saina; Li, Juan; Wei, Feng; Cheng, Xianlong; Zhang, Guifeng; Ma, Shuangcheng; Liu, Bin