CAS OpenIR
The confined [Bmim][BF4] ionic liquid flow through graphene oxide nanochannels: a molecular dynamics study
Wang, YL; Huo, F; He, HY; Zhang, SJ; Wang, Yanlei; Huo, Feng; He, Hongyan; Zhang, Suojiang