CAS OpenIR
Simultaneous extraction of vanadium and chromium from vanadium slag using low-pressure liquid phase oxidation method
Xia, JP; Wang, SL; Wang, SN; Liu, B; Zou, X; Xia, Ji-ping; Wang, Shao-li; Wang, Shao-na; Liu, Biao; Zou, Xing