CAS OpenIR
Conjugation with 20kDa dextran decreases the autoxidation rate of bovine hemoglobin
Zhang, J; Wang, Y; You, GX; Wang, Q; Zhang, S; Yu, WL; Hu, T; Zhao, L; Zhou, H; Zhang, Jun; Wang, Ying; You, Guo-Xing; Wang, Quan; Zhang, Shan; Yu, Wei-Li; Hu, Tao; Zhao, Lian; Zhou, Hong