CAS OpenIR
Cell-addictive dual-target traceable nanodrug for Parkinson's disease treatment via flotillins pathway
Li, YH; Chen, ZX; Lu, ZG; Yang, QH; Liu, LY; Jiang, ZT; Zhang, LQ; Zhang, X; Qing, H; Li, YanHui; Chen, ZiXuan; Lu, ZhiGuo; Yang, QingHu; Liu, LinYing; Jiang, ZhaoTan; Zhang, LiQun; Zhang, Xin; Qing, Hong