CAS OpenIR
Energy Efficient Design of Ionic Liquid based Gas Separation Processes
Li, Xinyan; Liang, Xiaodong; Zhang, Xiangping; Zhang, Suojiang; Kontogeorgis, Georgios M.; Gani, Rafiqul