CAS OpenIR

Browse/Search Results:  1-7 of 7 Help

Selected(0)Clear Items/Page:    Sort:
Application of a blast furnace slag carrier catalyst in flue gas denitration and sulfur resistance 期刊论文
RSC ADVANCES, 2021, 卷号: 11, 期号: 25, 页码: 15036-15043
Authors:  Zhang Lei;  Lu Xi;  Qi Lingbo;  Shu Hao;  Jia Yang;  Lei Zhang;  Yan Yao;  Bai Fang
Adobe PDF(1337Kb)  |  Favorite  |  View/Download:24/0  |  Submit date:2021/08/31
Study on denitration and sulfur removal performance of Mne-Ce supported fly ash catalyst 期刊论文
CHEMOSPHERE, 2021, 卷号: 270, 页码: 11
Authors:  Lei, Zhang;  Hao, Shu;  Yang, Jia;  Zhang, Lei;  Fang, Bai;  Wei, Kuang;  Qi Lingbo;  Jin, Shang;  Wei, Chao
Favorite  |  View/Download:21/0  |  Submit date:2021/08/31
Low temperature denitration  SCR(Selective catalytic reduction)  Fly ash  Catalyst  Solid waste recycling  
Stable confinement of Fe/Fe3C in Fe, N-codoped carbon nanotube towards robust zinc-air batteries 期刊论文
CHINESE CHEMICAL LETTERS, 2021, 卷号: 32, 期号: 3, 页码: 1121-1126
Authors:  Zong, Lingbo;  Chen, Xin;  Dou, Shuming;  Fan, Kaicai;  Wang, Zumin;  Zhang, Wenjun;  Du, Yunmei;  Xu, Jie;  Jia, Xiaofei;  Zhang, Qi;  Li, Xia;  Deng, Yida;  Chen, Yanan;  Wang, Lei
Favorite  |  View/Download:23/0  |  Submit date:2021/08/31
Patial confinement  Nonprecious metal  Bifunctional  Oxygen electrocatalyst  Synergistic effect Zn-air batterie  
Formation of Fly Ash Catalysts and Selection of a Matrix Binder and Its Application in Denitration 期刊论文
ACS OMEGA, 2020, 卷号: 5, 期号: 49, 页码: 31567-31574
Authors:  Zhang Lei;  Qi Lingbo;  Shu Hao;  Jia Yang;  Yang Chao;  Bai Fang;  Sun Zhiyu
Favorite  |  View/Download:27/0  |  Submit date:2021/03/29
Multiple Au cores in CeO2 hollow spheres for the superior catalytic reduction of p-nitrophenol 期刊论文
CHINESE JOURNAL OF CATALYSIS, 2015, 卷号: 36, 期号: 3, 页码: 261-267
Authors:  Zhao, Kun;  Qi, Jian;  Zhao, Shenlong;  Tang, Hongjie;  Yin, Huajie;  Zong, Lingbo;  Chang, Lin;  Gao, Yan;  Yu, Ranbo;  Tang, Zhiyong
Adobe PDF(2651Kb)  |  Favorite  |  View/Download:249/0  |  Submit date:2015/05/12
Multiple Au Core  Ceo2 Hollow Sphere  P-nitrophenol  Catalytic Reduction  
multipleaucoresinceo2hollowspheresforthesuperiorcatalyticreductionofpnitrophenol 期刊论文
催化学报, 2015, 卷号: 036, 期号: 003, 页码: 261
Authors:  Zhao Kun;  Qi Jian;  Zhao Shenlong;  Tang Hongjie;  Yin Huajie;  Zong Lingbo;  Chang Lin;  Gao Yan;  Yu Ranbo;  Tang Zhiyong
Favorite  |  View/Download:65/0  |  Submit date:2019/12/02
多金核二氧化铈空心球用于硝基苯酚催化加氢 期刊论文
催化学报, 2015, 卷号: 36.0, 期号: 003, 页码: 261
Authors:  Zhao Kun;  Qi Jian;  Zhao Shenlong;  Tang Hongjie;  Yin Huajie;  Zong Lingbo;  Chang Lin;  Gao Yan;  Yu Ranbo;  Tang Zhiyong
Favorite  |  View/Download:21/0  |  Submit date:2021/03/29
多金核  二氧化铈空心球  硝基苯酚  催化还原